Privacy Policy

Deze website is eigendom van KidzChoice

Contactgegevens

KidzChoice
2275 Gierle
info@kidzchoice.be

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan KidzChoice of rechthoudende derden.

Gegevensverwerking

KidzChoice verwerkt uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Waarvoor gebruiken we jullie persoonsgegevens?

KidzChoice verwerkt uw persoonsgegevens voor enkele specifieke doelen:

  • Het afhandelen van u bestelling
  • Het verzenden van nieuwsbrief
  • U te kunnen contacteren indien nodig voor een bestelling
  • De website te kunnen analyseren zodat we deze kunnen verbeteren.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit houd in dat we u profiel bewaren totdat u ons laat weten dat u niet langer van onze diensten wenst gebruik te maken. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. We hebben alleen geen toegang meer tot u persoonlijke gegevens en zullen deze nadien ook niet meer verder gebruiken.

Het gebruik van “cookies”.

Tijdens je bezoekje aan deze site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.

Hierdoor kunnen we problemen opsporen en de website naar behoren aanpassen waar nodig is.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Wat zijn jouw rechten?

Je hebt het recht op toegang en verbetering van je gegevens. Dit kan je met overeenstemming met de Belgische Privacywet ten alle tijde uitvoeren. Dit kan door een verzoek te verzenden naar KidzChoice, Schoolstraat 21A1, 2275 Gierle of info@kidzchoice.be

Je hebt het recht om de persoonlijke gegevens die we van u hebben ontvangen, op te vragen en deze eventueel mee te delen aan derde.

Je kan op elk moment een verzoek indienen om u gegevens te wissen. Dit kan u verzenden naar KidzChoice, Schoolstraat 21A1, 2275 Gierle of info@kidzchoice.be. We zullen nadien geen gebruik meer maken van persoonsgegevens, enkel deze nog bewaren voor zover dit noodzakelijk zou zijn om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen.

Wanneer je een vraag of een klacht hebt over de verwerking van je gegevens kan je deze altijd verzenden naar info@kidzchoice.be.

Wanneer jij op een bepaald moment vindt dat een van je rechten niet werden gerespecteerd, kunt je daarenboven ook een klacht neerleggen bij de Belgische Privacycommissie (zie: https://www.privacycommission.be).

Zijn jouw gegevens veilig bij ons?

Kidzchoice nemen we de bescherming van jullie gegevens HEEL ernstig. We stellen jullie vertrouwen in ons zeker op prijs en springen zeker niet lichtzinning om met jullie gegevens. We beschermen onze website met de nodige veiligheidsmaatregelen.